SURVEY SA EPEKTO NG COVID-19 SA KOMUNIDAD AT MGA PANGANGAILANGAN

SURVEY SA EPEKTO NG COVID-19 SA KOMUNIDAD AT MGA PANGANGAILANGAN


Isinasagawa ang survey na ito sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa mga sumusunod na organisasyon sa komunidad: Orange County Health Care Agency, Advance OC, Orange County Health Improvement Partnership, el Sistema de Salud Providence St. Joseph, Orange County Black Chamber y Black Chamber Education Fund, United Way, y MECCA (Multi-Ethnic Collaborative of Community Agencies).
 
Maraming salamat sa pakikilahok sa survey na ito. Malaki ang magagawa ng iyong input.